ใบดิส,ใบจักร / saw disc,Dissolver impeller

saw disc (dissolver) อุตสาหกรรมการผสมสีทั่วไป มีความต้องการให้เกิดการแตกตัวของผงสี (pigment) อย่างสม่ำเสมอ, saw disc impeller ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์


read more

marine Impeller

propeller impeller (Marine Type) เป็นใบผสมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี กินกำลังงานน้อยกว่า เมื่อเทียบกับใบผสมชนิดอื่น ๆ


read more

High efficiency impeller

High efficiency impeller ใบผสมประสิทธิภาพสูง ที่ บริษัทฯ ขอแนะนำ ด้วยเหตุผลที่เป็นใบพัดที่ออกแบบ มาเพื่อการเพิ่มแรง pumping, flow rage ที่ดีกว่าใบผสมชนิด


read more

Helical Ribbon Impeller

Helical Ribbon Impeller ของเหลวที่มีค่าความหนืดสูงมาก (Max 100,000 – 1,000,000 mPa.s) เหมาะกับถังผสมที่มีการให้ความร้อน(Heating & Mixing)


read more

Folding Impeller

Folding Impeller (Auto Foling) เป็นใบผสมที่ออกแบบมาเพื่อลักษณะถังที่มีขนาดฝาถังที่เล็กมากๆ โดยใช้หลักการเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใบพัดจะขยายออกโดยอัตโนมัติ


read more

Flat Blade Impeller

Flat Blade Impeller ใบผสมที่ออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ Shearing เหมาะกับการผสมที่ต้องการ การแพร่กระจายของก๊าซในของเหลว


read more

Emulsifier Head Stator Head

Emulsifier ด้วยลักษณะของการผสมแบบรีดผลิตภัณฑ์ผ่านรูระบาย ขนาดเล็ก กับ ความเร็วรอบ rotor ที่สูง และระยะห่างระหว่าง stator กับ rotor


read more

Anchor impeller

Anchor impeller ของเหลวที่มีค่าความหนืดสูงมาก (max. 100,000 mPa.s) หรือ ถังผสมที่มีการให้ความร้อน (heating & mixing tank)บริเวณข้างถัง


read more

4 – blade turbine

4 – blade turbine เป็นใบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง หรือ การผสมผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง (high viscosity, maximum 10,000 mPa.s)


read more