Folding Impeller

Folding Impeller (Auto Foling) เป็นใบผสมที่ออกแบบมาเพื่อลักษณะถังที่มีขนาดฝาถังที่เล็กมากๆ โดยใช้หลักการเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใบพัดจะขยายออกโดยอัตโนมัติ ครีบใบพัดจะมีทั้ง 2 ครีบ และ 4 ครีบ ขึ้นอยู่กับลักษณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดไม่มากนัก