Folding Impeller

Folding Impeller (Auto Foling) เป็นใบผสมที่ออกแบบมาเพื่อลักษณะถังที่มีขนาดฝาถังที่เล็กมากๆ โดยใช้หลักการเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใบพัดจะขยายออกโดยอัตโนมัติ


read more