บริษัท แพลทตินั่ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตเครื่องปั่น กวน ผสม ภายใต้แบรนด์ “Pesmix”  ในงานอุตสาหกรรม และชุดกวนผสมในการะบวนการผลิต (Mixer Process Plant) และรับออกแบบ ผลิต ติดตั้งถังสแตนเลสทุกชนิด โดยผลิตตามมาตรฐานอาหารและยา (FDA : Sanitation Standard , GMP. Design) สำหรับอุตสาหกรรม นม ยา อาหาร เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ เวชสำอาง และเคมีภัณฑ์ ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และทีมช่างเทคนิคที่มีทักษะความชำนาญพิเสษเฉพาะทางในการผลิต พร้อมทั้งทีมงานเซอร์วิสในการให้บริการอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีระบบโดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ผนวกกับความรู้และความเชี่ยวชาญในงานปั่น กวน ผสม ทำให้สามารถวิเคราะห์ออกแบบรวมไปถึงให้คำปรึกษาก่อนเริ่มทำการผลิต โดยทีมวิศวกรมืออาชีพทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจว่าทุกชิ้นที่ ผลิตออกมาจะเป็นงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุดในเชิงวิศวกรรม

Consultation with mixing processes

วิเคราะห์ปัญหาหน้าไซต์งาน

ปรับปรุงระบบใบพัด

พัฒนากระบวนการกวน ผสม

ปรึกษาหารือก่อนผลิต

ติดตั้งและบริการ