Helical Ribbon Impeller

Helical Ribbon Impeller
ของเหลวที่มีค่าความหนืดสูงมาก (Max 100,000 – 1,000,000 mPa.s)
เหมาะกับถังผสมที่มีการให้ความร้อน(Heating & Mixing)
บริเวณข้างถัง ป้องกันการไหม้บริเวณดังกล่าว มีการถ่ายเทความร้อน
(Heat Transfer)เข้าสู่ของเหลวอย่างทั่วถึง ครีบใบพัดนี้จะถูกออกแบบมา
โดยเฉพาะสำหรับส่วนผสมที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น หมู สัตว์ปีก และ
ส่วนผสมอื่นๆ ที่มีวิตามิน แร่ธาตุ และอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ