Heating Tank 150 L

heating tank

 

Code : 19079   Heating Tank 150 L.

  • วัสดุเป็นสแตนเลส เกรด304
  • ถังผสมให้ความร้อน แบบปากเหยือก ลักษณะเป็นถังสามชั้น
  • ควบคุมการทำงานของชุดผสมโดยอินเวอร์เตอร์ และ มีระบบตัดต่ออุณหภูมิ
  • มีอุปกรณ์ fitting