Heating Mobile Jacket Tank ถังต้มแบบถัง 2 ชั้น

Heating Mobile_๒๐๐๔๒๒_0001

 

Heating Mobile Jacket Tank

  • ถังต้มแบบ 2 ชั้นช่วยไม่ให้ความร้อนส่งผ่านไปถึงวัตถุดิบที่ถูกต้มโดยตรง โดยให้ความร้อนผ่านตัวกลาง
  • ในชั้น Jacket ให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์ เพื่อให้ความร้อนกระจายตัวอย่างทั่วถึง และ ช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่
  • ถังมีลักษณะทรงกระบอกไม่กินพื้นที่ ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
  • ตัวถังทำด้วยสแตนเลส เกรด304 (เกรดอาหารและยา)