ถังกวนผสมแสตนเลส ผนัง 2 ชั้น / Jacket Cooling Tank 1,300L

ถังกวนผสม

รหัสสินค้า / Code : S18-036 ถังผสมแสตนเลส ผนัง 2 ชั้น สำหรับคูลลิ่ง Jacket Cooling Tank 1,300L

S18-036 -09 - cooling jacket tank 1300L S18-036 -14 - cooling jacket tank 1300L S18-036 -17 - cooling jacket tank 1300L S18-036 -18 - cooling jacket tank 1300L

 

รหัสสินค้า / Code : S18-036 ถังผสมแสตนเลส ผนัง 2 ชั้น สำหรับคูลลิ่ง Jacket Cooling Tank 1,300L

ถังผสมแสตนเลส ผนัง 2 ชั้น สำหรับคูลลิ่ง
Jacket Cooling Tank 1,300L
วัสดุเป็นสแตนเลส เกรด 304
เป็นถังกวนผสมเพื่อลดอุณหภูมิของโปรดักส์