กระทะกวนน้ำพริกปลาร้า ขนาดผสม 200 กก.

รหัสสินค้า/Code : 18135 : กระทะกวนน้ำพริกปลาร้า
โครงสร้างทั้งหมดเป็นสแตนเล
ขนาดผสม 200 กก.

กระทะกวนน้ำพริกปลาร้า

กระทะกวนน้ำพริกปลาร้า

18135 -21 - กะทะ กวนปลาร้า 18135 -26 - กะทะ กวนปลาร้า 18135 -36 - กะทะ กวนปลาร้า